Người thợ nail gốc Việt ở tại Virginia Beach bị giết vào hôm 14/2 để lại bố mẹ già và con gái nhỏ chỉ mới 2 tuổi không ai chăm sóc. Trong những ngày qua, bé Jolie, 2 tuổi rưỡi,...

VIỆT NAM