Hội đồng thành phố Yarra thuộc bang Victoria của Úc đang chịu áp lực của hai chính phủ Úc và Cộng Sản Việt Nam buộc phải từ bỏ kế hoạch treo lá cờ vàng biểu tượng của người Việt tự do.

Bạn nên đọc


Thế giới 24/7

Thế giới vũ khí