Nhiều người hỏi cách nào người Mỹ có thể “giải thoát” cho con đập Oroville (Oroville Dam) tại Bắc California với trữ lượng nước hơn 4 tỷ mét khối chỉ trong 3 ngày làm việc?
Những hình ảnh này đã giải thích kỹ càng. tại đường thoát nước khẩn cấp bị mất đi một mảng bê tông, họ đã cho đào thêm một đường chảy. chấp nhận thiệt hại con đập nhưng cứu thoát hàng loạt mạng sống và những công trình còn lại, chỉ trong 24 giờ, mực nước ở Oroville đã giảm đi dưới mức nguy hiểm và có thể chịu đựng thêm một vài cơn bão sắp tới từ Thái Bình Dương.
Trong khi đó bạn còn nhớ đập Thủy điện Hố Hô xả lũ trong tình trạng không thể chứa nổi một lượng nước tại Quảng Nam làm thiệt mạng hàng chục người, hàng ngàn công trình nhà cửa, hoa màu bị trôi không?
Nhưng cái mình muốn nói ở đây là hãy đem 2 hình ảnh so sánh cách giải quyết giữa 2 bên.

Theo dõi con đập Oroville trực tiếp dưới đây:

Mình giải thích kỹ chút xíu 4 tỷ mét khối nước là như thế nào nhé:
tức bằng 1 ngàn tỷ gallons = 4 triệu tỷ lít nước, tức Oroville Dam có trữ lượng hơn 105 lần thủy điện Hố Hô (38 triệu mét khối). Nhưng một bên không có thiệt hại, một bên thì đổ lỗi cho … số phận.
Để dễ mường tượng hơn, hãy so sánh một bên là hồ bơi Olympic, một bên là cái ao cá nuôi vài con lòn ton sau vườn! Nói thêm rằng Oroville Dam là một cụ ông 49 năm tuổi, còn Hố Hô chỉ mới có tuổi dương 7 năm mà thôi.

CHIA SẺ