Cách nay 10 ngày, Thủ tướng Ý đe dọa các thành viên Liên Hiệp Châu Âu là sẽ thi hành « kế hoạch B » nếu Ý không được hỗ trợ đối phó với làn sóng vượt biển mà chỉ trong vòng có 5 tháng đầu năm nay, hơn 60.000 người đã đổ bộ lên nước Ý qua từng đợt liên tục.

Hôm nay 24/06, trên báo La Stampa, Thủ tướng trẻ tuổi Matteo Renzi nhận định : "Vấn đề hiện nay không phải là biết nước Ý bằng cách nào một mình đối phó với tình hình khẩn cấp. Chúng ta là một nước lớn, không thể hốt hoảng chỉ vì trong một năm nhận thêm vài ngàn người".

Với nhận định « mạng người quý hơn điểm tín nhiệm » của các viện thăm dò ý kiến, Thủ tướng Matteo Renzi cho công luận biết là « Nếu bắt buộc phải cứu người một mình thì Ý vẫn làm một mình, không chạy trốn ». Tuy nhiên, ông kêu gọi Châu Âu phải tham gia tích cực vì « quyền lợi chung của toàn châu Âu ».

Những lời tuyên bố mạnh mẽ này của Thủ tướng Ý gián tiếp nhắm vào các nước thành viên từ chối chia sẻ gánh nặng nhận thêm người tỵ nạn trong đó có Pháp.

Ngày 14/06/2015, Thủ tướng Ý đã đe dọa áp dụng « kế hoạch B » nếu Liên Hiệp Châu Âu không tỏ tính liên đới nhưng ông không cho biết chi tiết.

Theo báo La Stampa, Ý và Anh đang suy tính một giải pháp lâu dài : lập các trại tỵ nạn tại hai nước Tunisie và Niger để chận di dân trước khi họ sang Libya, một quốc gia gần như vô chủ, để từ đó qua các đường dây buôn người, vượt Địa Trung hải.

 

 

CHIA SẺ