Chính quyền tỉnh Quảng Nam hôm qua cho biết họ phải nhờ tới trung ương để xác định nguyên nhân của khoảng 9 tấn rác thải và dầu vón cục dạt vào bờ biểndài 7 cây số tại địa phương.

Trong số những vật thể trôi dạt vào, nhiều chai lọ có chữ Trung Quốc cùng dầu vón cục vào bờ. Người dân sống ở địa phương cho hay hằng năm có hiện tượng rác thải, dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển nhưng số lượng rất ít.

Đây là lần đầu tiên dầu và rác dạt vào lớn như vậy. Số lượng chất thải thu gom này được cho là nguy hại và đã được bỏ vào bao chuyên dụng và tiêu hủy tại khu xử lý chất thải nguy hại Tam Xuân 2. Ước tính 80% lượng rác thải nguy hại đã được thu gom và làm sạch trong khu vực 5 cây số.

Cách đây khoảng 2 tuần, người dân Quảng Nam cho biết họ thấy nhiều chất thải hắc ín trôi dạt vào đầy bãi tắm ở huyện Núi Thành, tình trạng này xảy ra từ trước tết âm lịch.