Tiểu bang Texas khởi kiện chính quyền nhằm chấm dứt chương trình DACA.

0
601

Một nhóm những người nhập cư trẻ tuổi đã đệ đơn kiến nghị lên tòa án liên bang để muốn thẩm phán xem xét quyền lợi của họ trong một vụ kiện được đệ trình bởi tiểu bang Texas và 6 tiểu bang khác, vụ kiện yêu cầu chính phủ chấm dứt chương trình DACA đang bảo vệ một số người nhập cư bất hợp pháp tránh khỏi việc bị trục xuất.

Có 22 người đang được bảo vệ bởi chương trình DACA nói tại tòa án rằng thẩm phán nên cân nhắc đến những lo ngại của họ, bởi vì họ không được đại diện trong vụ kiện lần này, trong khi nguyên đơn là 7 tiểu bang và bị đơn là chính phụ liên bang, và cả 2 bên đều đang muốn kết thúc chương trình DACA.

Vào Tháng Chín năm 2017, tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ loại bỏ chương trình DACA, chương trình được tạo ra bởi cựu tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, các tòa án đã ra lệnh cho chính phủ liên bang phải dừng tất cả các biện pháp nhằm chấm dứt chương trình DACA, cho đến khi những vụ kiện phản đối hành động của chính phủ được giải quyết.

Tiểu bang Texas đã đệ trình vụ kiện tại tòa án liên bang ở Brownsville, họ lập luận rằng chính quyền Obama đã vượt quá thẩm quyền khi tạo ra chương trình DACA mà không được phép của Quốc hội, và yêu cầu tòa án ra lệnh cho chính phủ phải thực hiện việc loại bỏ chương trình DACA theo đúng kế hoạch đã được đề ra.

Các tiểu bang bao gồm Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Nam Carolina và Tây Virginia, đã yêu cầu một lệnh cấm trên toàn liên bang để ngăn chặn chính phủ liên bang đưa ra một chương trình mới hoặc gia hạn cho chương trình DACA trong tương lai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here